[ΟΠΣ 5047813] HELTFLOW (HELlenic Transport UAV Flying Low Over Water)

 

Ένταξη της Πράξης «HELTFLOW (HELlenic Transport UAV Flying Low Over Water)» με Κωδικό ΟΠΣ 5047813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail