[ΟΠΣ 5070956] CHAMELEON: service CHAins integrating Mobile Edge computing and network function virtuaLization towards optimized vidEO conteNt delivery

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «CHAMELEON: service CHAins integrating Mobile Edge computing and network function virtuaLization towards optimized vidEO conteNt delivery» με Κωδικό ΟΠΣ 5070956 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail