[ΟΠΣ 5161689] Γραφείο υποστήριξης της διδασκαλίας και μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Ένταξη της Πράξης «Γραφείο υποστήριξης της διδασκαλίας και μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5161689 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail