[ΟΠΣ 5164466] Γραφείο υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Ένταξη της Πράξης «Γραφείο υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5164466 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail