[ΟΠΣ 5165189] Γραφείο υποστήριξης της διδασκαλίας και μάθησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

Ένταξη της Πράξης «Γραφείο υποστήριξης της διδασκαλίας και μάθησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» με Κωδικό ΟΠΣ 5165189 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail