[ΟΠΣ 5165200] Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Ένταξη της Πράξης «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5165200 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail