[ΟΠΣ 5165197] Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Ένταξη της Πράξης «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5165197 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail