[ΟΠΣ 5169550] Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Πειραιώς

 

Ένταξη της Πράξης «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Πειραιώς» με Κωδικό ΟΠΣ 5169550 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail