[ΟΠΣ 5165226] Γραφείο Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Ένταξη της Πράξης «Γραφείο Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5165226 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail