[ΟΠΣ 5075901] Γραφείο Διασύνδεσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» με Κωδικό ΟΠΣ 5075901 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail