[ΟΠΣ 5047551] «ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗ»

 

Ένταξη της Πράξης «ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5047551 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail