[ΟΠΣ 5073662] Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες. Από τις βούλλες στις ips

 

Ένταξη της Πράξης «Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες. Από τις βούλλες στις ips» με κωδικό ΟΠΣ 5073662 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail