[ΟΠΣ 5052133] Γκαουσσιανή Αναμόρφωση με Εκτιμήτριες Πυρήνα για Χωρικά Κατανεμημένα Δεδομένα και Χρονοσειρές και Εφαρμογή στην Ανάλυση Βροχοπτώσεων

 

Ένταξη της Πράξης «Γκαουσσιανή Αναμόρφωση με Εκτιμήτριες Πυρήνα για Χωρικά Κατανεμημένα Δεδομένα και Χρονοσειρές και Εφαρμογή στην Ανάλυση Βροχοπτώσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5052133 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail