[ΟΠΣ 5050208] Γενετική βιοποικιλότητα και δομή των φυσικών πληθυσμών Saccharomyces cerevisiae του Ελληνικού αμπελώνα

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Γενετική βιοποικιλότητα και δομή των φυσικών πληθυσμών Saccharomyces cerevisiae του Ελληνικού αμπελώνα.» με Κωδικό ΟΠΣ 5050208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail