[ΟΠΣ 5048457] Γενετική Προδιάθεση και Ρύθμιση Σωματικού Βάρους. Αξιολόγηση των γονιδίων στόχων μετά από διατροφικές παρεμβάσεις σε πληθυσμό ενήλικων υπέρβαρων/παχύσαρκων εθελοντών

 

Ένταξη της Πράξης «Γενετική Προδιάθεση και Ρύθμιση Σωματικού Βάρους. Αξιολόγηση των γονιδίων στόχων μετά από διατροφικές παρεμβάσεις σε πληθυσμό ενήλικων υπέρβαρων/παχύσαρκων εθελοντών» με Κωδικό ΟΠΣ 5048457 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail