[ΟΠΣ 5004922] Γενετική, επιγενετική και μεταβολομική ανάλυση του ίταμου (Taxus baccata) με σκοπό την επιλογή υλικού για την παραγωγή ταξόλης και λοιπών αντινεοπλασματικών ταξανών στην Ελλάδα

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Γενετική, επιγενετική και μεταβολομική ανάλυση του ίταμου (Taxus baccata) με σκοπό την επιλογή υλικού για την παραγωγή ταξόλης και λοιπών αντινεοπλασματικών ταξανών στην Ελλάδα» με Κωδικό ΟΠΣ 5004922 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail