[ΟΠΣ 5047897] Φωτο-καταλυτικές διεργασίες με τη χρήση υβριδικών καταλυτικών συστημάτων νανοσωματιδίων μετάλλων και πολυοξομεταλλικών ιόντων προς παραγωγή οργανικών ενώσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας (PhotoTransform)

 

Ένταξη της Πράξης «Φωτο-καταλυτικές διεργασίες με τη χρήση υβριδικών καταλυτικών συστημάτων νανοσωματιδίων μετάλλων και πολυοξομεταλλικών ιόντων προς παραγωγή οργανικών ενώσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας (PhotoTransform)» με Κωδικό ΟΠΣ 5047897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail