[ΟΠΣ 5047755] Φωτο-ηλεκτροχημική Διάσπαση Νερού με Συνδυασμό Μονοδιάστατων και Διδιάστατων δομών

 

Ένταξη της Πράξης «Φωτο-ηλεκτροχημική Διάσπαση Νερού με Συνδυασμό Μονοδιάστατων και Διδιάστατων δομών» με Κωδικό ΟΠΣ 5047755 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail