[ΟΠΣ 5005994] «Φασματοσκοπικός και Ηλεκτρικός προσδιορισμός διαγραμμάτων ενεργειακών ζωνών μονοστρωματικών και διστρωματικών δομών MOS Ge.»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Φασματοσκοπικός και Ηλεκτρικός προσδιορισμός διαγραμμάτων ενεργειακών ζωνών μονοστρωματικών και διστρωματικών δομών MOS Ge.» με Κωδικό ΟΠΣ 5005994 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail