[ΟΠΣ 5047932] ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ PAHs

 

Ένταξη της Πράξης «ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ PAHs» με Κωδικό ΟΠΣ 5047932 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail