[ΟΠΣ 5047921] Φαρμακοδυναμικές και ανοσοτροποποιητικές δράσεις αντιμυκητιακών φαρμάκων έναντι βιοϋμενίων κλινικά σημαντικών υφομυκήτων

 

Ένταξη της Πράξης «Φαρμακοδυναμικές και ανοσοτροποποιητικές δράσεις αντιμυκητιακών φαρμάκων έναντι βιοϋμενίων κλινικά σημαντικών υφομυκήτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5047921 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail