[ΟΠΣ 5005564] «Ευζωία και τρόποι θανάτωσης εντατικά εκτρεφόμενων ιχθύων:συγκριτική αξιολόγηση»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ευζωία και τρόποι θανάτωσης εντατικά εκτρεφόμενων ιχθύων:συγκριτική αξιολόγηση» με Κωδικό ΟΠΣ 5005564 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail