[ΟΠΣ 5049186] Ευθέα και Αντίστροφα Φασματικά Προβλήματα στην Θεωρία Σκέδασης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ευθέα και Αντίστροφα Φασματικά Προβλήματα στην Θεωρία Σκέδασης» με Κωδικό ΟΠΣ 5049186 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail