[ΟΠΣ 5050761] Ευρώ και Δημοκρατία: Προτάσεις για την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης της νέας ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ευρώ και Δημοκρατία: Προτάσεις για την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης της νέας ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης» με Κωδικό ΟΠΣ 5050761 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail