[ΟΠΣ 5047645] Ευφυή, Πολυλειτουργικά, Προηγμένα Σύνθετα Υλικά με ικανότητες Ηλεκτρομαγνητικής Θωράκισης και αυτοΊασης για την αποκατάσταση των Μηχανικών και των Ηλεκτρομαγνητικών ιδιοτήτων ταυτόχρονα «SHIELD»

 

Ένταξη της Πράξης «Ευφυή, Πολυλειτουργικά, Προηγμένα Σύνθετα Υλικά με ικανότητες Ηλεκτρομαγνητικής Θωράκισης και αυτοΊασης για την αποκατάσταση των Μηχανικών και των Ηλεκτρομαγνητικών ιδιοτήτων ταυτόχρονα «SHIELD»» με Κωδικό ΟΠΣ 5047645 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail