[ΟΠΣ 5049533] ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ-ΡΟΜΠΟΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

 
Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail