[ΟΠΣ 5050544] Ευφυείς Τεχνικές Ελέγχου της Άνεσης και Πρόβλεψης της Πληρότητας σε Κτήρια – Επιπτώσεις στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα

 

Ένταξη της Πράξης «Ευφυείς Τεχνικές Ελέγχου της Άνεσης και Πρόβλεψης της Πληρότητας σε Κτήρια – Επιπτώσεις στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα» με Κωδικό ΟΠΣ 5050544 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail