[ΟΠΣ 5050524] Έξυπνες Τεχνολογίες και Συστήματα Καινοτομίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Προσέγγιση με τη Δυναμική Συστημάτων

 

Ένταξη της Πράξης «Έξυπνες Τεχνολογίες και Συστήματα Καινοτομίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Προσέγγιση με τη Δυναμική Συστημάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5050524 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail