[ΟΠΣ 5048187] Έξυπνες Μικροκυματικές Διατάξεις Νανοϋλικών με Εφαρμογή στις Σωματοκεντρικές Επικοινωνίες και το Διαδίκτυο των Αντικειμένων

 

Ένταξη της Πράξης «Έξυπνες Μικροκυματικές Διατάξεις Νανοϋλικών με Εφαρμογή στις Σωματοκεντρικές Επικοινωνίες και το Διαδίκτυο των Αντικειμένων» με Κωδικό ΟΠΣ 5048187 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail