[ΟΠΣ 5007279] «ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΓΡΑΦΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΓΡΑΦΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5007279 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail