[ΟΠΣ 5047128] Εξερευνώντας την αναπτυξιακή θεωρία για το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών: ο ρόλος των αλλαγών στην πλακουντιακή έκφραση γονιδίων και τη μεθυλίωση του εμβρυικού DNA

 

Ένταξη της Πράξης «Εξερευνώντας την αναπτυξιακή θεωρία για το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών: ο ρόλος των αλλαγών στην πλακουντιακή έκφραση γονιδίων και τη μεθυλίωση του εμβρυικού DNA.» με Κωδικό ΟΠΣ 5047128 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail