[ΟΠΣ 5052163] Εξέλιξη Υπολογιστικής Νοημοσύνης στην Περιβαλλοντική Μηχανική – Γενίκευση, Βελτίωση, Βέλτιστος Συνδυασμός Μεθοδολογιών σε Προβλήματα Ποιότητας Αέρα και Υδατικών Πόρων

 

Ένταξη της Πράξης «Εξέλιξη Υπολογιστικής Νοημοσύνης στην Περιβαλλοντική Μηχανική – Γενίκευση, Βελτίωση, Βέλτιστος Συνδυασμός Μεθοδολογιών σε Προβλήματα Ποιότητας Αέρα και Υδατικών Πόρων» με Κωδικό ΟΠΣ 5052163 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail