[ΟΠΣ 5005302] Εξελιγμένη Πλατφόρμα δοκιμών με Υβριδική Προσομοίωση

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Εξελιγμένη Πλατφόρμα δοκιμών με Υβριδική Προσομοίωση» με Κωδικό ΟΠΣ 5005302 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail