[ΟΠΣ 5005087] Εθνικός μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής

 

Ένταξη της Πράξης “Εθνικός μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής” με κωδικό ΟΠΣ 5005087 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail