[ΟΠΣ 5047837] «Ερευνώντας τα Νεολιθικά ‘τοπία δράσης’ μέσα από την ανάλυση αρχιτεκτονικών καταλοίπων: η περίπτωση του οικισμού Κλείτος 2, Κοζάνης»

 

Ένταξη της Πράξης «Ερευνώντας τα Νεολιθικά ‘τοπία δράσης’ μέσα από την ανάλυση αρχιτεκτονικών καταλοίπων: η περίπτωση του οικισμού Κλείτος 2, Κοζάνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5047837 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail