[ΟΠΣ 5048473] Επιζωοτιολογική διερεύνηση της χωλότητας του άκρου ποδός, εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου και ανάπτυξη πρωτοκόλλου, διάγνωσης, πρόβλεψης και ελέγχου της, σε εντατικά εκτρεφόμενα πρόβατα γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Επιζωοτιολογική διερεύνηση της χωλότητας του άκρου ποδός, εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου και ανάπτυξη πρωτοκόλλου, διάγνωσης, πρόβλεψης και ελέγχου της, σε εντατικά εκτρεφόμενα πρόβατα γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης» με Κωδικό ΟΠΣ 5048473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail