[ΟΠΣ 5050141] Επιβεβαίωση-ενίσχυση της προγνωστικής σημασίας του βήτα υποδοχέα οιστρογόνων στον πρώιμο καρκίνο του μαστού

 

Ένταξη της Πράξης «Επιβεβαίωση-ενίσχυση της προγνωστικής σημασίας του βήτα υποδοχέα οιστρογόνων στον πρώιμο καρκίνο του μαστού» με Κωδικό ΟΠΣ 5050141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail