[ΟΠΣ 5001036] Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001036 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail