[ΟΠΣ 5049169] Επισιτιστικές και ανθρωπιστικές κοινωφελείς οργανώσεις στην Ελλάδα: Συνεργασίες, δίκτυα γνώσεων και καινοτομία

 

Ένταξη της Πράξης «Επισιτιστικές και ανθρωπιστικές κοινωφελείς οργανώσεις στην Ελλάδα: Συνεργασίες, δίκτυα γνώσεων και καινοτομία.» με Κωδικό ΟΠΣ 5049169 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail