[ΟΠΣ 5032528] Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032528 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Τροποποιήσεις
Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης
Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail