[ΟΠΣ 5047170] Επιμήκης Άξονας Ιπποκάμπου Επίμυος: Ρύθμιση Συναπτικής Διαβίβασης – Πλαστικότητας & Ρυθμογένεση στη Φυσιολογία και τον Αυτισμό

 

Ένταξη της Πράξης «Επιμήκης Άξονας Ιπποκάμπου Επίμυος: Ρύθμιση Συναπτικής Διαβίβασης – Πλαστικότητας & Ρυθμογένεση στη Φυσιολογία και τον Αυτισμό.» με Κωδικό ΟΠΣ 5047170 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail