[ΟΠΣ 5005183] Επιλογή χαρακτηριστικών στην παλινδρόμηση πολλαπλών στόχων με χρήση αρχών της θεωρίας πληροφορίας

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Επιλογή χαρακτηριστικών στην παλινδρόμηση πολλαπλών στόχων με χρήση αρχών της θεωρίας πληροφορίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5005183 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail