[ΟΠΣ 5005234] Επιφανειακά τροποποιημένα με φυλλικό οξύ, μαγνητικά πυκνής διάταξης νανοσωματίδια δοξορουμπικίνης για την στοχευμένη θεραπεία καρκινικών όγκων που υπερεκφράζουν τον υποδοχέα του φυλλικού οξέος

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Επιφανειακά τροποποιημένα με φυλλικό οξύ, μαγνητικά πυκνής διάταξης νανοσωματίδια δοξορουμπικίνης για την στοχευμένη θεραπεία καρκινικών όγκων που υπερεκφράζουν τον υποδοχέα του φυλλικού οξέος» με Κωδικό ΟΠΣ 5005234 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail