[ΟΠΣ 5047808] Επίδραση του βαθμού ανακρυστάλλωσης στην αποκατάσταση ακτινοβολημένου βολφραμίου

 

Ένταξη της Πράξης «Επίδραση του βαθμού ανακρυστάλλωσης στην αποκατάσταση ακτινοβολημένου βολφραμίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5047808 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail