[ΟΠΣ 5006141] Επίδραση των ανθρωπογενών πηγών στο σχηματισμό πυρήνων συμπύκνωσης νεφών και νεφοσταγονιδίων

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Επίδραση των ανθρωπογενών πηγών στο σχηματισμό πυρήνων συμπύκνωσης νεφών και νεφοσταγονιδίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5006141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail