[ΟΠΣ 5048467] Επίδραση της θερμοκρασίας στην εμφάνιση παραμορφώσεων στα εμβρυικά στάδια του προστατευόμενου θαλάσσιου γαστερόποδου Charonia seguenzae (Aradas & Benoit, 1870)

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Επίδραση της θερμοκρασίας στην εμφάνιση παραμορφώσεων στα εμβρυικά στάδια του προστατευόμενου θαλάσσιου γαστερόποδου Charonia seguenzae (Aradas & Benoit, 1870)» με Κωδικό ΟΠΣ 5048467 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail