[ΟΠΣ 5004276] Επίδραση Της Κλιματικής Αλλαγής στην Λοιμικότητα Παθογόνων Μικροοργανισμών και στην Φυσιολογία Ευαίσθητων Ξενιστών Υδρόβιων Οργανισμών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Επίδραση Της Κλιματικής Αλλαγής στην Λοιμικότητα Παθογόνων Μικροοργανισμών και στην Φυσιολογία Ευαίσθητων Ξενιστών Υδρόβιων Οργανισμών» με Κωδικό ΟΠΣ 5004276 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail