[ΟΠΣ 5004926] ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ SIDERITIS SCARDICA GRISEB. ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ SIDERITIS SCARDICA GRISEB. ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5004926 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail