[ΟΠΣ 5047654] Επίδραση κύριων τύπων αερολυμάτων στην ηλιακή ακτινοβολία: υπολογισμοί με χρήση λεπτομερούς φασματικού μοντέλου διάδοσης ακτινοβολίας και δεδομένων αερολυμάτων MERRA-2

 

Ένταξη της Πράξης «Επίδραση κύριων τύπων αερολυμάτων στην ηλιακή ακτινοβολία: υπολογισμοί με χρήση λεπτομερούς φασματικού μοντέλου διάδοσης ακτινοβολίας και δεδομένων αερολυμάτων MERRA-2» με Κωδικό ΟΠΣ 5047654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail