[ΟΠΣ 5004875] «ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ DNA ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ DNA ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5004875 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail